ZHOU Tianjun

Professor, LASG/IAP/CAS

Classes

2005-present, Guest professor, the Graduate School of Chinese Academy of Sciences

Course taught at the Graduate School of Chinese Academy of Sciences:

 • 2004-present, Numerical simulation of ocean general circulation and air-sea interaction (three chapters)
 • 2001-2002: Atmospheric Science: An Introduction

Other seminars

 • 2006, Air-sea interaction in Ocean-Atmosphere coupled models, ECCE Summer School for Advanced Study in Climate and Environment, July 30 - August 12, 2006, Beijing, China

Graduate students

(Including both major and assistant professor)

Ph D students graduated:

 • Zhenyu HAN(2013)
 • Qiongqiong CAI(2013)
 • Chongbo ZHAO(2013)
 • Jingwei LIU(2012)
 • Wenmin MAN(2012)
 • Lu WANG(2012)
 • Xianfeng ZENG(2012)
 • Zhun GUO(2012)
 • Dan SUN(2012)
 • Liwei ZOU(2011)
 • Bo LI(2011)
 • Lixia ZHANG(2011)
 • Yunfei ZHANG(2011)
 • Lei FENG(2011)
 • Jie ZHANG(2010)
 • Chunqiang WU(2010)
 • Hongmei LI(2009)
 • Haoming CHEN(2009)
 • Bo WU(2009)
 • Xiaoge XIN(2007)
 • Jian LI(2006)

MS students graduated:

 • Fangxing TIAN(2013)
 • Tao HONG(2013)
 • Chaoyue YU(2011)
 • Xiaojuan LIU(2011)
 • Wenjun ZHANG(2006)
 • Hongmei LI(2007)

Served on Ph. D. committees:

 • Lijuan LI (2007), Yang PAN (2008), Zejun DAI (2010)